Khoản mục Wikidata
Tải lại trang
khoản mục Wikidata

Mục lục:Cong bao Chinh phu 1001 1002 nam 2019.pdf

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Bước tới điều hướng Bước tới tìm kiếm
Tựa đềCÔNG BÁO/Số 1001 + 1002/Ngày 28-12-2019 Xem thông tin tại Wikidata Xem và sửa dữ liệu tại Wikidata
Tác giảChính phủ Việt Nam Xem thông tin tại Wikidata
Nhà xuất bảnVăn phòng Chính phủ
Năm xuất bản2019
Nhà inXí nghiệp Bản đồ 1 - Bộ Quốc phòng
Tập tin nguồnpdf
Tiến triển Nội dung sách cần được chuyển thành văn bản

Các trang (giải thích tình trạng trang)

MỤC LỤC


Trang
VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT
QUỐC HỘI
26-11-2019 Luật số 54/2019/QH14 luật Chứng khoán. 2
(Đăng từ Công báo số 999 + 1000 đến số 1001 + 1002)
VĂN BẢN PHÁP LUẬT KHÁC
BỘ QUỐC PHÒNG
04-12-2019 Thông tư số 185/2019TT-BQP hướng dẫn việc cung cấp, quản lý, sử dụng dịch vụ chứng thực chữ ký số chuyên dùng Chính phủ. 42
VĂN BẢN HỢP NHẤT - BỘ XÂY DỰNG
17-12-2019 Văn bản hợp nhất số 09/VBHN-BXD hợp nhất Thông tư quy định về việc đào tạo, bồi dưỡng kiến thức chuyên môn, nghiệp vụ quản lý vận hành nhà chung cư. 67