Khoản mục Wikidata
Tải lại trang
khoản mục Wikidata

Mục lục:Cong bao Chinh phu 1003 1004.pdf

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Bước tới điều hướng Bước tới tìm kiếm
Tựa đềCÔNG BÁO/Số 1003 + 1004/Ngày 29-12-2013 Xem thông tin tại Wikidata Xem và sửa dữ liệu tại Wikidata
Tác giảChính phủ Việt Nam Xem thông tin tại Wikidata
Nhà xuất bảnVăn phòng Chính phủ
Năm xuất bản2013
Nhà inXí nghiệp Bản đồ 1 - Bộ Quốc phòng
Tập tin nguồnpdf
Tiến triển Nội dung sách cần được chuyển thành văn bản

Các trang (giải thích tình trạng trang)

MỤC LỤC


Trang
VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT
QUỐC HỘI - CHỦ TỊCH NƯỚC
08-12-2013 Lệnh số 18/2013/L-CTN về việc công bố Hiến pháp. 2
28-11-2013 Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam 2013. 3
16-11-2013 Luật số 39/2013/QH13 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thi đua, khen thưởng. 32
29-11-2013 Lệnh số 14/2013/L-CTN về việc công bố Luật. 51
16-11-2013 Luật số 38/2013/QH13 Luật việc làm. 52
08-12-2013 Lệnh số 19/2013/L-CTN về việc công bố Nghị quyết của Quốc hội. 72
29-11-2013 Lệnh số 13/2013/L-CTN về việc công bố Luật. 31
28-11-2013 Nghị quyết số 64/2013/QH13 quy định một số điểm thi hành Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. 73
VĂN BẢN PHÁP LUẬT KHÁC
THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
13-12-2013 Quyết định số 2434/QĐ-TTg ban hành Kế hoạch thống kê người nghiện ma túy. 75