Khoản mục Wikidata
Tải lại trang
khoản mục Wikidata

Mục lục:Cong bao Chinh phu 1005 1006 nam 2013.pdf

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Bước tới điều hướng Bước tới tìm kiếm
Tựa đềCÔNG BÁO/Số 1005 + 1006/Ngày 30-12-2013 Xem thông tin tại Wikidata Xem và sửa dữ liệu tại Wikidata
Tác giảChính phủ Việt Nam Xem thông tin tại Wikidata
Nhà xuất bảnVăn phòng Chính phủ
Nơi xuất bảnHà Nội
Năm xuất bản2013
Nhà inXí nghiệp Bản đồ 1 - Bộ Quốc phòng
Tập tin nguồnpdf
Tiến triển Nội dung sách cần được chuyển thành văn bản

Các trang (giải thích tình trạng trang)

MỤC LỤC


Trang
VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT
QUỐC HỘI - CHỦ TỊCH NƯỚC
04-12-2013 Lệnh số 15/2013/L-CTN về việc công bố Luật. 3
22-11-2013 Luật số 40/2013/QH13 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của luật phòng cháy và chữa cháy. 4
06-12-2013 Lệnh số 16/2013/L-CTN về việc công bố Luật. 15
25-11-2013 Luật số 41/2013/QH13 Luật bảo vệ và kiểm dịch thực vật. 16
06-12-2013 Lệnh số 17/2013/L-CTN về việc công bố Luật. 57
25-11-2013 Luật số 42/2013/QH13 Luật tiếp công dân. 58
QUỐC HỘI
11-11-2013 Nghị quyết số 53/2013/QH13 về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2014. 79
12-11-2013 Nghị quyết số 54/2013/QH13 về điều chỉnh dự toán ngân sách nhà nước năm 2013. 85
THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
12-12-2013 Quyết định số 76/2013/QĐ-TTg quy định chế độ chi đón tiếp, thăm hỏi, chúc mừng đối với một số đối tượng do Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc cấp tỉnh, cấp huyện thực hiện. 87
VĂN BẢN PHÁP LUẬT KHÁC
CHỦ TỊCH NƯỚC
13-12-2013 Quyết định số 2390/QĐ-CTN về việc cho nhập quốc tịch Việt Nam. 91