Khoản mục Wikidata
Tải lại trang
khoản mục Wikidata

Mục lục:Cong bao Chinh phu 1093 1094 nam 2020.pdf

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Bước tới điều hướng Bước tới tìm kiếm
Tựa đềCÔNG BÁO/Số 1093 + 1094/Ngày 21-11-2020 Xem thông tin tại Wikidata Xem và sửa dữ liệu tại Wikidata
Tác giảChính phủ Việt Nam Xem thông tin tại Wikidata
Nhà xuất bảnVăn phòng Chính phủ
Nơi xuất bảnHà Nội
Năm xuất bản2020
Nhà inXí nghiệp Bản đồ 1 - Bộ Quốc phòng
Tập tin nguồnpdf
Tiến triển Nội dung sách cần được chuyển thành văn bản

Các trang (giải thích tình trạng trang)

MỤC LỤC

Trang
VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT
QUỐC HỘI
03-11-2020 Nghị quyết số 123/2020/QH14 về việc bãi nhiệm đại biểu Quốc hội Phạm Phú Quốc. 3
CHÍNH PHỦ
09-11-2020 Nghị định số 133/2020/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Thi hành án hình sự. 5
VĂN BẢN PHÁP LUẬT KHÁC
ỦY BAN THƯỜNG VỤ QUỐC HỘI
29-10-2020 Nghị quyết số 1041/NQ-UBTVQH14 về việc chuyển sinh hoạt Đoàn đại biểu Quốc hội đối với ông Lê Quốc Phong. 54
29-10-2020 Nghị quyết số 1042/NQ-UBTVQH14 về việc phê chuẩn Phó Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội khóa XIV tỉnh Sơn La. 55
04-11-2020 Nghị quyết số 1053/NQ-UBTVQH14 phê chuẩn kết quả miễn nhiệm Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc khóa XVI, nhiệm kỳ 2016 - 2021. 56
04-11-2020 Nghị quyết số 1054/NQ-UBTVQH14 phê chuẩn kết quả bầu Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc khóa XVI, nhiệm kỳ 2016 - 2021. 57
04-11-2020 Nghị quyết số 1055/NQ-UBTVQH14 về việc phê chuẩn kết quả bầu Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội khóa XIV tỉnh Hà Nam. 58
THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
09-11-2020 Quyết định số 1765/QĐ-TTg ban hành Danh mục bí mật nhà nước của Chủ tịch nước, Văn phòng Chủ tịch nước. 59
BỘ QUỐC PHÒNG
10-11-2020 Công văn số 4197/BQP-PC về việc đính chính văn bản. 63
VĂN BẢN HỢP NHẤT - VĂN PHÒNG QUỐC HỘI
15-07-2020 Văn bản hợp nhất số 23/VBHN-VPQH hợp nhất Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật. 64
(Đăng từ Công báo số 1093 + 1094 đến số 1095 + 1096)