Khoản mục Wikidata
Tải lại trang
khoản mục Wikidata

Mục lục:Cong bao Chinh phu 1277 1278 nam 2016.pdf

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Bước tới điều hướng Bước tới tìm kiếm
Tựa đềCÔNG BÁO/Số 1277 + 1278/Ngày 29-12-2016 Xem thông tin tại Wikidata Xem và sửa dữ liệu tại Wikidata
Tác giảChính phủ Việt Nam Xem thông tin tại Wikidata
Nhà xuất bảnVăn phòng Chính phủ
Nơi xuất bảnHà Nội
Năm xuất bản2016
Nhà inXí nghiệp Bản đồ 1 - Bộ Quốc phòng
Tập tin nguồnpdf
Tiến triển Nội dung sách cần được chuyển thành văn bản

Các trang (giải thích tình trạng trang)

MỤC LỤC


Trang
VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT
CHỦ TỊCH NƯỚC - QUỐC HỘI
01-12-2016 Lệnh số 13/2016/L-CTN về việc công bố Luật. 3
22-11-2016 Luật số 03/2016/QH14 luật sửa đổi, bổ sung Điều 6 và Phụ lục 4 về Danh mục ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện của Luật đầu tư. 4
BỘ TÀI CHÍNH
11-11-2016 Thông tư số 233/2016/TT-BTC sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 56/2014/TT-BTC ngày 28 tháng 4 năm 2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện Nghị định số 177/2013/NĐ-CP ngày 14 tháng 11 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật giá. 15
VĂN BẢN PHÁP LUẬT KHÁC
CHỦ TỊCH NƯỚC
16-12-2016 Quyết định số 2699/QĐ-CTN về việc cho thôi quốc tịch Việt Nam. 30
16-12-2016 Quyết định số 2700/QĐ-CTN về việc cho thôi quốc tịch Việt Nam. 33
16-12-2016 Quyết định số 2701/QĐ-CTN về việc cho thôi quốc tịch Việt Nam. 35
16-12-2016 Quyết định số 2702/QĐ-CTN về việc cho thôi quốc tịch Việt Nam. 37
THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
19-12-2016 Quyết định số 2475/QĐ-TTg về việc công nhận các Xã An toàn khu và Vùng An toàn khu ở tỉnh Lạng Sơn. 43
BỘ NGOẠI GIAO
08-12-2016 Thông báo số 72/2016/TB-LPQT về việc điều ước quốc tế có hiệu lực: “Công ước quốc tế về Ngăn chặn hành động khủng bố hạt nhân (International Convention for the Suppression of Acts of Nuclear Terrorism) được Đại hội đồng Liên hợp quốc thông qua ngày 13 tháng 4 năm 2005 tại Niu-oóc”. 44
08-12-2016 Thông báo số 73/2016/TB-LPQT về việc điều ước quốc tế có hiệu lực. “Hiệp định giữa Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ nước Cộng hòa Man-ta về tránh đánh thuế hai lần và ngăn ngừa việc trốn lậu thuế đối với các loại thuế đánh vào thu nhập”. 45