Khoản mục Wikidata
Tải lại trang
khoản mục Wikidata

Mục lục:Cong bao Chinh phu 341 342 nam 2016.pdf

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Bước tới điều hướng Bước tới tìm kiếm
Tựa đềCÔNG BÁO/Số 341 + 342/Ngày 19-5-2016 Xem thông tin tại Wikidata Xem và sửa dữ liệu tại Wikidata
Tác giảChính phủ Việt Nam Xem thông tin tại Wikidata
Nhà xuất bảnVăn phòng Chính phủ
Nơi xuất bảnHà Nội
Năm xuất bản2016
Nhà inXí nghiệp Bản đồ 1 - Bộ Quốc phòng
Tập tin nguồnpdf
Tiến triển Nội dung sách cần được chuyển thành văn bản

Các trang (giải thích tình trạng trang)

MỤC LỤC


Trang
VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT
CHỦ TỊCH NƯỚC - QUỐC HỘI
19-04-2016 Lệnh số 04/2016/L-CTN về việc công bố Luật. 3
06-04-2016 Luật số 104/2016/QH13 Luật tiếp cận thông tin. 4
19-04-2016 Lệnh số 06/2016/L-CTN về việc công bố Luật. 23
06-04-2016 Luật số 106/2016/QH13 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của luật thuế giá trị gia tăng, luật thuế tiêu thụ đặc biệt và luật quản lý thuế. 24
19-04-2016 Lệnh số 07/2016/L-CTN về việc công bố Luật. 30
06-04-2016 Luật số 107/2016/QH13 Luật thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu. 31
VĂN BẢN PHÁP LUẬT KHÁC
CHỦ TỊCH NƯỚC
05-05-2016 Quyết định số 900/QĐ-CTN về việc cho thôi quốc tịch Việt Nam. 60
05-05-2016 Quyết định số 901/QĐ-CTN về việc cho thôi quốc tịch Việt Nam. 62
BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
29-04-2016 Văn bản hợp nhất số 02/VBHN-BGDĐT hợp nhất Thông tư ban hành Quy chế tuyển sinh đại học, cao đẳng hệ chính quy. 67