Khoản mục Wikidata
Tải lại trang
khoản mục Wikidata

Mục lục:Cong bao Chinh phu 403 404 nam 2013.pdf

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Bước tới điều hướng Bước tới tìm kiếm
Tựa đềCÔNG BÁO/Số 403 + 404/Ngày 12-7-2013 Xem thông tin tại Wikidata Xem và sửa dữ liệu tại Wikidata
Tác giảChính phủ Việt Nam Xem thông tin tại Wikidata
Nhà xuất bảnVăn phòng Chính phủ
Nơi xuất bảnHà Nội
Năm xuất bản2013
Nhà inXí nghiệp Bản đồ 1 - Bộ Quốc phòng
Tập tin nguồnpdf
Tiến triển Nội dung sách cần được chuyển thành văn bản

Các trang (giải thích tình trạng trang)

MỤC LỤC


Trang
VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT
CHỦ TỊCH NƯỚC - QUỐC HỘI
18-06-2013 Lệnh số 02/2013/L-CTN về việc công bố Luật. 2
12-06-2013 Luật số 28/2013/QH13 Luật phòng, chống khủng bố. 3
BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG
21-06-2013 Thông tư số 14/2013/TT-BTTTT hướng dẫn việc lập, phê duyệt và tổ chức thực hiện quy hoạch hạ tầng kỹ thuật viễn thông thụ động tại địa phương. 20
VĂN BẢN PHÁP LUẬT KHÁC
THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
28-06-2013 Chỉ thị số 14/CT-TTg về tăng cường quản lý đầu tư và xử lý nợ đọng xây dựng cơ bản từ nguồn ngân sách nhà nước, trái phiếu Chính phủ. 45
VĂN BẢN HỢP NHẤT
24-06-2013 Văn bản hợp nhất số 06/NĐHN-BQP hợp nhất Nghị định của Chính phủ quy định vê tiêu chuân vật chát hậu cân đôi với quân nhân tại ngũ. 50