Khoản mục Wikidata
Tải lại trang
khoản mục Wikidata

Mục lục:Cong bao Chinh phu 407 408 nam 2013.pdf

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Bước tới điều hướng Bước tới tìm kiếm
Tựa đềCÔNG BÁO/Số 407 + 408/Ngày 13-7-2013 Xem thông tin tại Wikidata Xem và sửa dữ liệu tại Wikidata
Tác giảChính phủ Việt Nam Xem thông tin tại Wikidata
Nhà xuất bảnVăn phòng Chính phủ
Nơi xuất bảnHà Nội
Năm xuất bản2013
Nhà inXí nghiệp Bản đồ 1 - Bộ Quốc phòng
Tập tin nguồnpdf
Tiến triển Nội dung sách cần được chuyển thành văn bản

Các trang (giải thích tình trạng trang)

MỤC LỤC


Trang
VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT
CHỦ TỊCH NƯỚC - QUỐC HỘI
28-06-2013 Lệnh số 06/2013/L-CTN về việc công bố Luật. 3
19-06-2013 Luật số 32/2013/QH13 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp. 4
28-06-2013 Lệnh số 07/2013/L-CTN về việc công bố Luật. 15
19-06-2013 Luật số 33/2013/QH13 Luật phòng, chống thiên tai. 16
28-06-2013 Lệnh số 08/2013/L-CTN về việc công bố Luật. 52
20-06-2013 Luật số 35/2013/QH13 Luật hòa giải ở cơ sở. 53
BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI - BỘ CÔNG THƯƠNG - BỘ TÀI CHÍNH
25-06-2013 Thông tư liên tịch số 84/2013/TTLT-BTC-BCT-BGTVT hướng dẫn thực hiện Quyết định số 48/2011/QĐ-TTg ngày 31 tháng 8 năm 2011 của Thủ tướng Chính phủ về việc thí điểm thực hiện Cơ chế hải quan một cửa quốc gia. 64
NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM
27-06-2013 Thông tư số 15/2013/TT-NHNN quy đinh lãi suất tối đa đối với tiền gửi bằng đồng Việt Nam của tổ chức, cá nhân tại tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài. 85
27-06-2013 Thông tư số 16/2013/TT-NHNN quy định lãi suất cho vay ngắn hạn tối đa bằng đồng Việt Nam của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài đối với khách hàng vay để đáp ứng nhu cầu vốn phục vụ một số lĩnh vực, ngành kinh tế. 87
VĂN BẢN PHÁP LUẬT KHÁC
CHỦ TỊCH NƯỚC
02-07-2013 Quyết định số 1150/QĐ-CTN về việc cho thôi quốc tịch Việt Nam. 90