Khoản mục Wikidata
Tải lại trang
khoản mục Wikidata

Mục lục:Cong bao Chinh phu 497 498 nam 2023.pdf

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Bước tới điều hướng Bước tới tìm kiếm
Tựa đềCÔNG BÁO/Số 497 + 498/Ngày 19-02-2023 Xem thông tin tại Wikidata Xem và sửa dữ liệu tại Wikidata
Tác giảChính phủ Việt Nam Xem thông tin tại Wikidata
Nhà xuất bảnVăn phòng Chính phủ
Nơi xuất bảnHà Nội
Năm xuất bản2023
Nhà inXí nghiệp Bản đồ 1 - Bộ Quốc phòng
Tập tin nguồnpdf
Tiến triển Nội dung sách cần được chuyển thành văn bản

Các trang (giải thích tình trạng trang)

MỤC LỤC

Trang
VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT
BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
06-02-2023 Thông tư số 03/2023/TT-BGDĐT ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của trường phổ thông dân tộc bán trú. 2
VĂN BẢN PHÁP LUẬT KHÁC
CHỦ TỊCH NƯỚC
08-02-2023 Quyết định số 125/QĐ-CTN về việc cho thôi quốc tịch Việt Nam. 11
08-02-2023 Quyết định số 126/QĐ-CTN về việc cho thôi quốc tịch Việt Nam. 12
VĂN BẢN HỢP NHẤT - VĂN PHÒNG QUỐC HỘI
29-12-2022 Văn bản hợp nhất số 24/VBHN-VPQH hợp nhất Bộ luật Tố tụng dân sự. 31
(Đăng từ Công báo số 497 + 498 đến số 501 + 502)