Khoản mục Wikidata
Tải lại trang
khoản mục Wikidata

Mục lục:Cong bao Chinh phu 559 560 nam 2019.pdf

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Bước tới điều hướng Bước tới tìm kiếm
Tựa đềCÔNG BÁO/Số 559 + 560/Ngày 17-7-2019 Xem thông tin tại Wikidata Xem và sửa dữ liệu tại Wikidata
Tác giảChính phủ Việt Nam Xem thông tin tại Wikidata
Nhà xuất bảnVăn phòng Chính phủ
Nơi xuất bảnHà Nội
Năm xuất bản2019
Nhà inXí nghiệp Bản đồ 1 - Bộ Quốc phòng
Tập tin nguồnpdf
Tiến triển Nội dung sách cần được chuyển thành văn bản

Các trang (giải thích tình trạng trang)

MỤC LỤC


Trang
VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT
CHỦ TỊCH NƯỚC - QUỐC HỘI
18-06-2019 Lệnh số 01/2019/L-CTN về việc công bố Luật. 3
14-06-2019 Luật số 42/2019/QH14 luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Kinh doanh bảo hiểm, Luật Sở hữu trí tuệ. 4
27-06-2019 Lệnh số 04/2019/L-CTN về việc công bố Luật. 14
13-06-2019 Luật số 40/2019/QH14 luật Kiến trúc. 15
28-06-2019 Lệnh số 06/2019/L-CTN về việc công bố Luật. 38
14-06-2019 Luật số 44/2019/QH14 luật Phòng, chống tác hại của rượu, bia. 39
VĂN BẢN PHÁP LUẬT KHÁC
BỘ TÀI CHÍNH
28-06-2019 Quyết định số 1112/QĐ-BTC về việc điều chỉnh, bổ sung Bảng giá tính lệ phí trước bạ đối với ô tô, xe máy. 56
ĐIỀU ƯỚC QUỐC TẾ
04-07-2019 Thông báo số 24/2019/TB-LPQT về hiệu lực của điều ước quốc tế: "Bản ghi nhớ giữa Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ Ma-lai-xi-a về hợp tác trong lĩnh vực giáo dục". 68