Khoản mục Wikidata
Tải lại trang
khoản mục Wikidata

Mục lục:Cong bao Chinh phu 569 570 nam 2019.pdf

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Bước tới điều hướng Bước tới tìm kiếm
Tựa đềCÔNG BÁO/Số 569 + 570/Ngày 20-7-2019 Xem thông tin tại Wikidata Xem và sửa dữ liệu tại Wikidata
Tác giảChính phủ Việt Nam Xem thông tin tại Wikidata
Nhà xuất bảnVăn phòng Chính phủ
Năm xuất bản2019
Nhà inXí nghiệp Bản đồ 1 - Bộ Quốc phòng
Tập tin nguồnpdf
Tiến triển Nội dung sách cần được chuyển thành văn bản

Các trang (giải thích tình trạng trang)

MỤC LỤC


Trang
VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT
CHỦ TỊCH NƯỚC - QUỐC HỘI
28-06-2019 Lệnh số 05/2019/L-CTN về việc công bố Luật. 2
14-06-2019 Luật số 43/2019/QH14 luật Giáo dục. 3
VĂN BẢN PHÁP LUẬT KHÁC
BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
30-05-2019 Quyết định số 746/QĐ-BLĐTBXH về việc công bố kết quả hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội đến hết ngày 25/5/2019. 54
(Đăng từ Công báo số 569 + 570 đến số 573 + 574)