Bước tới nội dung

Mục lục:Cong bao Chinh phu 571 572 nam 2022.pdf

Khoản mục Wikidata
Tải lại trang
khoản mục Wikidata
Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Tựa đềCÔNG BÁO/Số 571 + 572/Ngày 15-7-2022 Xem thông tin tại Wikidata Xem và sửa dữ liệu tại Wikidata
Tác giảChính phủ Việt Nam Xem thông tin tại Wikidata
Nhà xuất bảnVăn phòng Chính phủ
Nơi xuất bảnHà Nội
Năm xuất bản2022
Nhà inXí nghiệp Bản đồ 1 - Bộ Quốc phòng
Tập tin nguồnpdf
Tiến triển Nội dung sách cần được chuyển thành văn bản

Các trang (giải thích tình trạng trang)

MỤC LỤC

Trang
VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT
CHỦ TỊCH NƯỚC - QUỐC HỘI
28-06-2022 Lệnh số 04/2022/L-CTN về việc công bố Luật. 2
15-06-2022 Luật số 06/2022/QH15 luật Thi đua, khen thưởng. 3
28-06-2022 Lệnh số 05/2022/L-CTN về việc công bố Luật. 68
15-06-2022 Luật số 05/2022/QH15 luật Điện ảnh. 69
06-06-2022 Nghị quyết số 47/2022/QH15 về Chương trình giám sát của Quốc hội năm 2023. 99