Khoản mục Wikidata
Tải lại trang
khoản mục Wikidata

Mục lục:Cong bao Chinh phu 999 1000 nam 2019.pdf

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Bước tới điều hướng Bước tới tìm kiếm
Tựa đềCÔNG BÁO/Số 999 + 1000/Ngày 28-12-2019 Xem thông tin tại Wikidata Xem và sửa dữ liệu tại Wikidata
Tác giảChính phủ Việt Nam Xem thông tin tại Wikidata
Nhà xuất bảnVăn phòng Chính phủ
Năm xuất bản2109
Nhà inXí nghiệp Bản đồ 1 - Bộ Quốc phòng
Tập tin nguồnpdf
Tiến triển Cần phê chuẩn

Các trang (giải thích tình trạng trang)

MỤC LỤC


Trang
VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT
CHỦ TỊCH NƯỚC - QUỐC HỘI
03-12-2019 Lệnh số 17/2019/L-CTN về việc công bố Luật. 2
26-11-2019 Luật số 53/2019/QH14 luật Lực lượng dự bị động viên. 3
03-12-2019 Lệnh số 18/2019/L-CTN về việc công bố Luật. 25
26-11-2019 Luật số 54/2019/QH14 luật Chứng khoán. 26
(Đăng từ Công báo số 999 + 1000 đến số 1001 + 1002)