Khoản mục Wikidata
Tải lại trang

Mục lục:Tay Nam dac bang.pdf

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Bước tới điều hướng Bước tới tìm kiếm
Tựa đềTây Nam đắc bằng
Tác giảHoàng Cao Khải
Nhà xuất bảnImprimerie Tonkinoise
Nơi xuất bảnHà Nội
Năm xuất bản1916
Tập tin nguồnpdf
Tiến triển Tập tin gốc bị sai (thiếu trang, trang sai trật tự, v.v.)

Các trang (giải thích tình trạng trang)

MỤC LỤC

Pages
Bài diễn tích
.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .
3
Những vai trò
.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .
6

ĐOẠN THỨ NHẤT
Chia làm 6 cảnh

Cảnh thứ I. Chiếm Gia-định, Tây-sơn nổi loạn,
Qua Tiêm-la, Nguyễn-chúa cầu binh
.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .
7
Cảnh thứ II. Tôi theo vua, xiết nỗi gian lao,
Chúa khuyên tướng, dùng lời yên ủi
.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .
9
Cảnh thứ III. Thày vẽ chước, nên theo Đại-pháp,
Chúa đưa thư, chót hẹn Tiêm-la
.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .
10
Cảnh thứ IV. Cầu Tiêm tướng, phải thua một trận,
Tìm mẫu thân, kể hết mọi lời
.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .
12
Cảnh thứ V. Ông Giám-mục, sẵn lòng giúp nước,
Bà Hoàng-phi, quyết ý giao con
.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .
15
Cảnh thứ VI. Thuyền hải-đảo, xa xôi nghìn dặm,
Tửu tàn-đình, ly biệt tam bôi
.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .
18

ĐOẠN THỨ NHÌ
Chia làm 5 cảnh

Cảnh thứ I. Phú-quốc đảo, nghinh hồi mẫu giá,
Gia-định thành, hễ vọng vương-sư
.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .
21
Cảnh thứ II. Đón quốc-lão, mở cờ giang thượng,
Ngu mẫu-thân, tấu nhạc quân trung
.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .
23
Cảnh thứ III. Thành đại-sự, luận công hành thuởng,
Tiêm nghịch-thù, khiển tướng sai binh
.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .
24
Cảnh thứ IV. Mẫn quốc-lão, vội vàng tạ thế,
Giao Tử-hoàng, chu trí đưa tang
.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .
27
Cảnh thứ V. Trạch cát địa, Định-thành yên táng,
Đọc tế văn, Hoàng-tử trí ai
.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .
29