Mục lục:Usg-syria-assessment0813-vn.pdf

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Jump to navigation Jump to search
Usg-syria-assessment0813-vn.pdf
Tác giả Chính phủ Hợp chúng quốc Hoa Kỳ
Tựa đề Đánh giá của Chính phủ Hoa Kỳ về việc Chính phủ Xiri sử dụng vũ khí hóa học
Năm 2013
Nhà xuất bản Đại sứ quán Hoa Kỳ tại Việt Nam thuộc Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ
Nơi xuất bản Hà Nội, Việt Nam
Nguồn pdf
Các trang

1 2 3 4 bản đồ