Mừng ông lang

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Bước tới điều hướng Bước tới tìm kiếm
Mừng ông lang
của Trần Tế Xương

Làm thuốc như ông cũng có tài,
Thực là chăm chỉ lại lanh trai.
Phen này mồ mả nhà ta phát,
Thi cử, hai con đỗ cả hai[1]

   
Chú thích

  1. Trong đó có ông cử Ba (Tức cử Nhu)