Mừng con làm nhà

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Bước tới điều hướng Bước tới tìm kiếm
Mừng con làm nhà
của Nguyễn Khuyến

Nguyễn Khuyến làm bài thơ này để mừng người con cả là ông Phó bảng Nguyễn Hoan vừa cất được nhà mới.

Mừng ta con cái thực tài lo,
Nhà dẫu không to, thế cũng to!
Mực thước vuông tròn sau cửa Thánh,
Lửa hương ngào ngạt trước làng Nho.
Chim oanh vườn cũ đang bay nhảy,
Chồi quế sân sau sắp thập thò.
Con có cha như nhà có nóc
Được giờ cất nóc tớ lên cho.