Mai Thôn đề hình dĩ Thành nam đối cúc chi tác kiến thị nãi thứ kỳ vận

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Bước tới điều hướng Bước tới tìm kiếm
Mai Thôn đề hình dĩ Thành nam đối cúc chi tác kiến thị nãi thứ kỳ vận - 梅村提刑以城南對菊之作見示乃次其韻
của Trần Nguyên Đán
Nguyên văn chữ Hán Phiên âm Hán Việt Dịch nghĩa

乾坤肅氣與良能,
傲盡霜威與雪凌。
客有賦詩清似玉,
門無送酒寂如僧。
山空水淺愁仍舊,
竹瘦松蒼喜得朋。
莫怪寒英開太晚,
繁花無處著名稱。

Càn khôn túc khi dữ lương năng,
Ngạo tận sương uy dữ tuyết lăng.
Khách hữu phú thi thanh tự ngọc,
Môn vô tống tửu tịch như tăng.
Sơn không thủy thiển sầu nhưng cựu,
Trúc sấu tùng thương hỷ đắc bằng.
Mạc quái hàn anh khai thái vãn,
Phồn hoa vô xứ trứ danh xưng.

Hoa cúc là khí mạnh và tài năng của trời đất,
Coi thường cả uy của sương và sự lấn của tuyết.
Khách có kẻ ngâm thơ, trong tựa hạt ngọc,
Cửa không người mời rượu, lặng lẽ như nhà sư.
Núi trọc nước cạn, mối sầu vẫn như cũ,
Trúc gầy thông xanh, mừng được bạn bầu.
Đừng trách cái tinh hoa của mùa lạnh nở quá muộn,
Vì chốn phồn hoa không phải là chỗ nổi tiếng của hoa này.