Nam Ông mộng lục/Thiên 31

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Bước tới điều hướng Bước tới tìm kiếm
Nam Ông mộng lục của Hồ Nguyên Trừng, do Wikisource dịch từ tiếng Trung Quốc
Quí khách tương hoan

貴客相歡
Quí khách tương hoan

軍頭莫記,東潮人也,出身行伍,酷好吟詩。元統間,伴送元使黃裳,裳亦好詩者,旬日江行,相與唱和,多有佳句,裳甚歡之。至界上,留《別詩》云
江岸梅花正白,
船頭細雨斜飛,
行客三冬北去,
將軍一棹南歸。

Quân đầu Mạc Ký, Đông Triều nhân dã, xuất thân hàng ngũ, khốc hiếu ngâm thi. Nguyên Thống gian bạn tống Nguyên sứ Hoàng Thường, Thường diệc hiếu thi giả, tuần nhật giang hành tương dữ xướng họa, đa hữu giai cú, Thường thậm hoan chi. Chí giới thượng lưu biệt thi vân
Giang ngạn mai hoa chính bạch,
Thuyền đầu tế vũ tà phi.
Hành khách tam đông Bắc khứ,
Tướng quân nhất trạo Nam quy.

Dịch nghĩa[sửa]

Khách quý cùng vui


Quân đầu Mạc Kỳ, người Đông Triều, xuất thân quân ngũ, lại rất thích thơ. Khoảng năm Nguyên Thống, tiễn đưa sứ Nguyên là Hoàng Thường, Thường cũng là người thích thơ, một tuần[1] đi trên sông cùng nhau xướng họa, có nhiều câu hay, Thường rất vui. Đến đầu địa giới, có thơ lưu biệt rằng

Bờ sông hoa mai nở trắng,
Đầu thuyền mưa nhỏ lất phất bay.
Giữa ba đông hành khách về Bắc,
Một mái chèo Tướng quân lại Nam.

   
Chú thích

  1. Lịch xưa, một tuần là mười ngày