Nam Ông mộng lục/Thiên 6

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Bước tới điều hướng Bước tới tìm kiếm
Nam Ông mộng lục của Hồ Nguyên Trừng, do Wikisource dịch từ tiếng Trung Quốc
Văn tang khí tuyệt
聞喪氣絕
Văn tang khí tuyệt

陳太王女,號曰韶陽。方坐蓐時,王巳旬月不豫,數遣人起居,左右紿曰:王巳平復無事。至棄世日,忽聞鍾聲連響,曰:得非不諱事耶 ?左右紿之,不聽,乃慟哭長號,氣絕瞑目而逝。

Trần Thái Vương nữ hiệu viết Thiều Dương. Phương tọa thục thời, Vương dĩ tuần nguyệt bất dự. Sác khiểu nhân khởi cư, tả hữu đãi viết "Vương dĩ binh phục vô sự". Chí khí thế nhật, hốt văn chung thanh liên hưởng, viết "Đắc phi bất húy sự da ?" Tả hữu đãi chi, bất thính, nãi đỗng khốc trường hào, khí tuyệt, minh mục nhi thệ.

Dịch nghĩa[sửa]

Nghe tang tắt thở


Con gái Trần Thái Vương hiệu là Thiều Dương[1]. Khi đang ở cữ, vương không khỏe đã một tháng. Nhiều lần sai người đến thăm hỏi nhưng tả hữu nói dối rằng "Vua đã bình phục vô sự". Đến ngày lìa đời, bỗng nghe tiếng chuông đánh liên hồi, nói "Có phải việc chẳng lành chăng ?". Tả hữu nói dối, không nghe, cứ khóc lóc kêu gào, tắt thở, mắt mờ đi mà mất.

   
Chú thích

  1. Công chúa Thiều Dương Trần Thị Thúy (? - 1277), con gái của Trần Thái Tông, lấy chồng là Văn Hưng Hầu. Cha mất, bà đang ở cữ, thương xót gào khóc theo, rồi chết