Nam học Hán văn khoá bản/Bài 53

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Bước tới điều hướng Bước tới tìm kiếm
第 五 十 三 課
虛 字

咄 咄 Đốt đốt = tiếng than, lạ, hélas! oh!

呵 呵 Kha kha=tiếng, cười, rire bruyant.

美 哉 Mỹ tai=tốt thay, eh bien!

Hu=ôi, cri d'étonnement, eh, ô.

Y=ôi, cri de douleur, ha!

善 哉 Thiện tai=phải lắm thay, eh bien!

咄 咄!我 國 學 界 之 停 頓 也、呵 呵!我 國 學 界 之 進 步 也、美 哉!我 國 之 忍 耐 少 年、善 哉!我 國 之 改 良 教 育、我 國 進 步 吁!此 乃 其 辰 也、將 來 最 新 社 會、噫!微 斯 人 之 徒 歟、