Nam ngạn chích cẩm

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Bước tới điều hướng Bước tới tìm kiếm
Nam ngạn chích cẩm  (1918) 
của Phạm Quang Sán

In lần thứ nhất
Giá....... 0$25
 

南諺摘錦

NAM-NGẠN-CHÍCH-CẨM

范光璨

編修領興仁縣訓導

PHẠM-QUANG-SÁN

Biên-Tu, lĩnh Hưng-nhân huyện Huấn-Đạo

SOẠN

1918

HANOI
IMPRIMERIE MAC-DINH-TU
136, Rue du Coton, 136

TOUS DROITS RÉSERVÉS


Tác phẩm này thuộc phạm vi công cộngHoa Kỳ vì nó được phát hành trước ngày 1 tháng 1 năm 1928.


Tác giả mất năm 1932, do đó tác phẩm này cũng thuộc phạm vi công cộng tại các quốc gia và vùng lãnh thổ có thời hạn bảo hộ bản quyềncuộc đời tác giả và 80 năm sau khi tác giả mất hoặc ngắn hơn. Tác phẩm này có thể cũng thuộc phạm vi công cộng ở các quốc gia và vùng lãnh thổ có thời hạn bảo hộ bản quyền dài hơn nhưng áp dụng luật thời hạn ngắn hơn đối với các tác phẩm nước ngoài.