Ngày xuân của làng thơ

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Bước tới điều hướng Bước tới tìm kiếm
Ngày xuân của làng thơ
của Trần Tế Xương

Ngày ba tháng tám thấy đâu mà[1]
Sao đến ngày xuân lắm thế a ?
Ý hẳn thịt xôi lèn chặt dạ
Cho nên con tự mới thòi ra ?[2]

   
Chú thích

  1. Ngày ba tháng tám: thời điểm giáp hạt thiếu đói
  2. Con tự: con chữ, đây chỉ chữ nghĩa văn chương. Nhà thơ đùa: văn chương ngày tết như những thứ mà bụng dạ lên đầy quá phải trục xuất ra ngoài