Ngưu Lang từ biệt Chức Nữ

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Bước tới điều hướng Bước tới tìm kiếm
Ngưu Lang từ biệt Chức Nữ
của Lê Thánh Tông

Giã[1] người cho khách lại Hà tây[2],
Khôn xiết nguồn cơn nỗi đấy đây.
Bát ngát mặt ngừng chan giọt ngọc,
Dùng dằng chân ngại bước đường mây.
Băng trông cầu Thước[3] sầu thêm chất,
Đoái thấy doành Ngân[3] thảm dễ xây.
Chầy kíp hẹn lành tin lại hợp,
Thu sau càng thắm nữa[4] thu này.

   
Chú thích

  1. Giã: Từ giã
  2. Hà tây: Tây Ngân Hà
  3. a ă Thước: chim khách, doành Ngân: sông Ngân Hà ở trên trời, theo Phong tục kí chép: hàng năm, thượng đế sai chim khách, chia qua bắc cầu qua sông Ngân hà để Ngưu Lang ở phía tây sông đến hội ngộ với Chức Nữ ở phía đông sông. Cầu ấy gọi là cầu Ô Thước
  4. Nữa: Hơn