Ngự chế Thiên Nam động chủ đề

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Buớc tưới chuyển hướng Bước tới tìm kiếm
Nguyên văn chữ Hán Phiên âm Hán Việt

巨浸汪洋潮百川
亂山碁布碧連天
壯心初感咸三股
信手遙提巽二權
宸北摳機森虎旅
海東烽燧息狼煙
南天萬古山河在
正是修文偃武年

Cự cẩm uông dương triều bách xuyên,
Ngoạn sơn kỳ bố bích liên thiên.
Tráng tâm sơn cảm Hàm tam tổ,
Tín thủ dao đề Tốn nhị quyền.
Thần Bắc khu cơ sâm hổ lữ,
Hải Đông phong toại tức lang yên.
Thiên Nam vạn cổ hà sơn tại,
Chính thị tu văn yển vũ niên.