Ngự chế Thiên Nam động chủ đề

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Bước tới điều hướng Bước tới tìm kiếm
Ngự chế Thiên Nam động chủ đề - 御制天南洞主題  (1468) 
của Lê Thánh Tông

Bài thơ này viết bằng chữ Hán trên vách núi Bài Thơ, được viết lúc Nhà vua 26 tuổi (đã lên ngôi được 8 năm): "Tháng hai, mùa xuân, năm Quang Thuận thứ 9 (1468), ta chỉ huy sáu quân duyệt võ trên sông Bạch Đằng. Hôm ấy gió hòa cảnh đẹp, biển không nổi sóng, ta vượt qua Hoàng Hải, đi tuần An Bang, đóng quân dưới núi Truyền Đăng, bèn mài đá đề một bài thơ". Thiên Nam động chủ tức vua Lê Thánh Tông.

Nguyên văn chữ Hán Phiên âm Hán Việt

巨浸汪洋潮百川
亂山碁布碧連天
壯心初感咸三股
信手遙提巽二權
宸北摳機森虎旅
海東烽燧息狼煙
南天萬古山河在
正是修文偃武年

Cự cẩm uông dương triều bách xuyên,
Ngoạn sơn kỳ bố bích liên thiên.
Tráng tâm sơn cảm Hàm tam tổ,
Tín thủ dao đề Tốn nhị quyền.
Thần Bắc khu cơ sâm hổ lữ,
Hải Đông phong toại tức lang yên.
Thiên Nam vạn cổ hà sơn tại,
Chính thị tu văn yển vũ niên.