Nghị quyết của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam phê chuẩn việc sáp nhập huyện Côn Đảo vào tỉnh Hậu Giang

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Bước tới điều hướng Bước tới tìm kiếm
Nghị quyết của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam phê chuẩn việc sáp nhập huyện Côn Đảo vào tỉnh Hậu Giang  (1977) 
của Quốc hội Việt Nam

Nghị quyết được ban hành ngày 15 tháng 1 năm 1977.

Căn cứ vào Điều 50 của Hiến pháp năm 1959,

Theo đề nghị của Hội đồng Chính Phủ,

QUYẾT NGHỊ:

Phê chuẩn việc sáp nhập huyện Côn Đảo vào tỉnh Hậu Giang.

Tác phẩm này thuộc phạm vi công cộng vì theo Luật Sở hữu trí tuệ Việt Nam, Điều 15, khoản 2, thì "Văn bản quy phạm pháp luật, văn bản hành chính, văn bản khác thuộc lĩnh vực tư pháp và bản dịch chính thức của văn bản đó" không phải là đối tượng bảo hộ bản quyền. Còn theo Nghị định số 17/2023/NĐ-CP, Điều 8, khoản 2 của Chính phủ Việt Nam, văn bản hành chính bao gồm "văn bản của cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức chính trị xã hội - nghề nghiệp, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp và đơn vị lực lượng vũ trang nhân dân".