Nghị quyết của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam về việc bổ sung thành viên một số Ủy ban của Quốc hội

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Bước tới điều hướng Bước tới tìm kiếm
Nghị quyết của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam về việc bổ sung thành viên một số Ủy ban của Quốc hội  (1977) 
của Quốc hội Việt Nam

Nghị quyết được ban hành ngày 28 tháng 12 năm 1977.

Để phát huy hơn nữa tác dụng của các Uỷ ban của Quốc hội;

Theo đề nghị của Đoàn Chủ tịch kỳ họp;

QUYẾT NGHỊ

Bầu cử bổ sung một số đại biểu Quốc hội vào các Uỷ ban của Quốc hội như sau:

Uỷ ban Kế hoạch và ngân sách của Quốc hội bổ sung 4 uỷ viên:

1. Đ/c Võ Thành Công, đại biểu tỉnh Đồng Nai.

2. Đ/c Trần Khải, đại biểu tỉnh Vĩnh Phú.

3. Đ/c Phan Lê, đại biểu tỉnh Nghệ Tĩnh.

4. Đ/c Vũ Văn Quý, đại biểu tỉnh Vĩnh Phú.

Uỷ ban Văn hoá và giáo dục của Quốc hội bổ sung 4 uỷ viên:

1. Đ/c Tạ Quang Bửu, đại biểu tỉnh Nghệ Tĩnh.

2. Đ/c Phan Đình Diệu, đại biểu tình Thái bình.

3. Đ/c Giang Nam, đại biểu tỉnh Thuận Hải.

4. Đ/c Nguyễn Hữu Quang đại biểu tỉnh Cao Lạng.

Uỷ ban Y tế và xã hội của Quốc hội bổ sung 5 uỷ viên:

1. Đ/c Trần Thị Ân, đại biểu thành phố Hà nội.

2. Đ/c Nguyễn Ngọc Hà, đại biểu thành phố Hồ Chí Minh.

3. Đ/c Trần Duy Hưng, đại biểu thành phố Hà Nội.

4. Đ/c Nguyễn Tấn Gi Trọng, đại biểu tỉnh Hà Nam Ninh.

5. Nữ đ/c Võ Minh Trọng, đại biểu tỉnh Long An.

Tác phẩm này thuộc phạm vi công cộng vì theo Luật Sở hữu trí tuệ Việt Nam, Điều 15, khoản 2, thì "Văn bản quy phạm pháp luật, văn bản hành chính, văn bản khác thuộc lĩnh vực tư pháp và bản dịch chính thức của văn bản đó" không phải là đối tượng bảo hộ bản quyền. Còn theo Nghị định số 17/2023/NĐ-CP, Điều 8, khoản 2 của Chính phủ Việt Nam, văn bản hành chính bao gồm "văn bản của cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức chính trị xã hội - nghề nghiệp, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp và đơn vị lực lượng vũ trang nhân dân".