Nghị quyết của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam xác nhận tư cách đại biểu Quốc hội của 6 đại biểu được bầu bổ sung vào Quốc hội khóa VII

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Bước tới điều hướng Bước tới tìm kiếm
Nghị quyết của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam xác nhận tư cách đại biểu Quốc hội của 6 đại biểu được bầu bổ sung vào Quốc hội khóa VII  (1982) 
của Quốc hội Việt Nam

Nghị quyết được ban hành ngày 20 tháng 12 năm 1982.

Căn cứ vào Điều 88 của Hiến pháp nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Điều 7 của Luật Tổ chức Quốc hội và Hội đồng Nhà nước;

Sau khi nghe Uỷ ban thẩm tra tư cách đại biểu Quốc hội báo cáo về kết quả việc thẩm tra tư cách đại biểu của 6 đại biểu mới được bầu bổ sung vào Quốc hội khoá VII;

QUYẾT NGHỊ:

Xác nhận tư cách đại biểu Quốc hội của:

1- Đồng chí Hoàng Cầm, đại biểu Quốc hội tỉnh Thanh Hoá.

2- Đồng chí Tô Đình Cơ, đại biểu Quốc hội tỉnh Nghĩa Bình.

3- Đồng chí Đặng Hồi Xuân, đại biểu Quốc hội thành phố Hải Phòng.

4- Đồng chí Châu Ninh, đại biểu Quốc hội tỉnh An Giang.

5- Đồng chí Quang Trung, đại biểu Quốc hội tỉnh Sơn La.

6- Đồng chí Phạm Xong tức Phạm Hồng, đại biểu Quốc hội tỉnh Gia Lai - Kon Tum.


Nghị quyết này đã được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa VII, kỳ họp thứ 4, thông qua ngày 20 tháng 12 năm 1982.

Tác phẩm này thuộc phạm vi công cộng vì theo Điều 15, khoản 2, Luật Sở hữu trí tuệ Việt Nam thì "Văn bản quy phạm pháp luật, văn bản hành chính, văn bản khác thuộc lĩnh vực tư pháp và bản dịch chính thức của văn bản đó" không phải là đối tượng bảo hộ bản quyền. Còn theo Nghị định số 22/2018/NĐ-CP, Điều 19, khoản 2 của Chính phủ Việt Nam, văn bản hành chính bao gồm "văn bản của cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức chính trị xã hội - nghề nghiệp, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp và đơn vị lực lượng vũ trang nhân dân".