Nghị quyết của Quốc hội nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa tín nhiệm Chính phủ

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Bước tới điều hướng Bước tới tìm kiếm
Nghị quyết của Quốc hội nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa tín nhiệm Chính phủ  (1953) 
của Quốc hội Việt Nam

Nghị quyết được ban hành ngày 4 tháng 12 năm 1953.

Sau khi nghe Chính phủ báo cáo công tác 7 năm toàn quốc kháng chiến vừa qua; sau khi nghe Chính phủ giải đáp các câu hỏi của các đại biểu Quốc hội; sau khi xét và thông qua luật cải cách ruộng đất do Chính phủ đề ra;

Quốc hội nước Việt Nam dân chủ cộng hoà trong khoá họp lần thứ 3 vào đầu tháng 12 năm 1953, hoàn toàn đồng ý đường lối chính sách của Chính phủ về quân sự, chính trị, ngoại giao, kinh tế tài chính và văn hoá xã hội.

Quốc hội trịnh trọng tuyên bố: Quốc hội hoàn toàn tín nhiệm Hồ Chủ tịch và Chính phủ.


Nghị quyết này đã được Quốc hội nhất trí thông qua trong phiên họp này 4 tháng 12 năm 1953

Tác phẩm này thuộc phạm vi công cộng vì theo Điều 15, khoản 2, Luật Sở hữu trí tuệ Việt Nam thì "Văn bản quy phạm pháp luật, văn bản hành chính, văn bản khác thuộc lĩnh vực tư pháp và bản dịch chính thức của văn bản đó" không phải là đối tượng bảo hộ bản quyền. Còn theo Nghị định số 22/2018/NĐ-CP, Điều 19, khoản 2 của Chính phủ Việt Nam, văn bản hành chính bao gồm "văn bản của cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức chính trị xã hội - nghề nghiệp, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp và đơn vị lực lượng vũ trang nhân dân".