Nghị quyết của Quốc hội nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa về chính sách cải cách ruộng đất

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Bước tới điều hướng Bước tới tìm kiếm
Nghị quyết của Quốc hội nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa về chính sách cải cách ruộng đất  (1955) 
của Quốc hội Việt Nam

Nghị quyết được ban hành ngày 26 tháng 3 năm 1955.

Sau khi nghe báo cáo của Chính phủ,

Sau khi nghe Tiểu ban cải cách ruộng đất thuyết trình và các vị đại biểu Quốc hội tham luận,

Quốc hội quyết nghị:

1- Tán dương những thành tích đấu tranh của nông dân và sự cố gắng của cán bộ trong các đợt phát động quần chúng giảm tô và cải cách ruộng đất vừa qua.

2- Tán thành các điểm bổ sung về chính sách cải cách ruộng đất, mà Chính phủ đã đề ra trong khoá họp này.

3- Kêu gọi nông dân và tất cả các tầng lớp nhân dân ủng hộ chính sách cải cách ruộng đất của Chính phủ mà Quốc hội đã thông qua.


Nghị quyết này đã được Quốc hội nhất trí thông qua trong phiên họp ngày 26 tháng 3 năm 1955.

Tác phẩm này thuộc phạm vi công cộng vì theo Điều 15, khoản 2, Luật Sở hữu trí tuệ Việt Nam thì "Văn bản quy phạm pháp luật, văn bản hành chính, văn bản khác thuộc lĩnh vực tư pháp và bản dịch chính thức của văn bản đó" không phải là đối tượng bảo hộ bản quyền. Còn theo Nghị định số 22/2018/NĐ-CP, Điều 19, khoản 2 của Chính phủ Việt Nam, văn bản hành chính bao gồm "văn bản của cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức chính trị xã hội - nghề nghiệp, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp và đơn vị lực lượng vũ trang nhân dân".