Nghị quyết của Quốc hội nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa về chính sách kinh tế tài chính của Chính phủ

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Bước tới điều hướng Bước tới tìm kiếm
Nghị quyết của Quốc hội nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa về chính sách kinh tế tài chính của Chính phủ  (1955) 
của Quốc hội Việt Nam

Nghị quyết được ban hành ngày 25 tháng 3 năm 1955 và hết hiệu lực ngày 30 tháng 4 năm 1975.

Sau khi nghe báo cáo của Tiểu Ban nghiên cứu các vấn đề kinh tế tài chính của Quốc hội, Quốc hội nhận thấy:

1/ Những nhiệm vụ mà Chính phủ đã đề ra: hàn gắn vết thương chiến tranh, khôi phục lại nền kinh tế quốc dân, làm giảm bớt khó khăn về đời sống của nhân dân phù hợp với tình hình đất nước ta, phù hợp với nguyện vọng của mọi tầng lớp nhân dân, phù hợp với công cuộc đấu tranh cho hoà bình, thống nhất, độc lập, dân chủ của nhân dân ta.

2/ Phương châm khôi phục kinh tế: khôi phục và phát triển nông nghiệp, khôi phục công nghiệp, điều chỉnh thương nghiệp, đều hướng về phục vụ dân sinh, phục vụ cho sản xuất của nhân dân, phục vụ cho công cuộc kiến thiết nước nhà.

3/ Những chính sách lớn của Chính phủ, chính sách phát triển các ngành công thương nghiệp có lợi cho quốc kế dân sinh, chính sách lao tư, chính sách công tư đều là những biện pháp cụ thể có tác dụng thực hiện phương châm khôi phục kinh tế.

QUỐC HỘI QUYẾT NGHỊ:

- Tán thành toàn bộ chính sách kinh tế tài chính của Chính phủ,

- Tán thành kế hoạch khôi phục kinh tế sau chiến tranh của Chính phủ,

- Hô hào toàn dân ủng hộ cho đường lối chính sách của Chính phủ được thi hành đầy đủ mau chóng.


Nghị quyết này đã được Quốc hội nhất trí thông qua trong phiên họp ngày 25 tháng 3 năm 1955.

Tác phẩm này thuộc phạm vi công cộng vì theo Điều 15, khoản 2, Luật Sở hữu trí tuệ Việt Nam thì "Văn bản quy phạm pháp luật, văn bản hành chính, văn bản khác thuộc lĩnh vực tư pháp và bản dịch chính thức của văn bản đó" không phải là đối tượng bảo hộ bản quyền. Còn theo Nghị định số 22/2018/NĐ-CP, Điều 19, khoản 2 của Chính phủ Việt Nam, văn bản hành chính bao gồm "văn bản của cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức chính trị xã hội - nghề nghiệp, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp và đơn vị lực lượng vũ trang nhân dân".