Nghị quyết của Quốc hội nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa về chính sách lập khu vực tự trị của các dân tộc thiểu số

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Bước tới điều hướng Bước tới tìm kiếm
Nghị quyết của Quốc hội nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa về chính sách lập khu vực tự trị của các dân tộc thiểu số  (1955) 
của Quốc hội Việt Nam

Nghị quyết được ban hành ngày 25 tháng 3 năm 1955 và hết hiệu lực ngày 30 tháng 4 năm 1975.

Quốc hội, sau khi nghe Tiểu Ban dân tộc báo cáo và các đại biểu tham luận,

1/ Hoan hô tinh thần đoàn kết sắt đá của đồng bào tất cả các dân tộc từ Bắc chí Nam; hoan hô cuộc chiến đấu anh dũng của đồng bào tất cả các dân tộc đã đưa đến kháng chiến thắng lợi; hoan hô cuộc đấu tranh mãnh liệt hiện nay của đồng bào tất cả các dân tộc để củng cố hoà bình, thực hiện thống nhất, hoàn thành độc lập và dân chủ trong cả nước.

2/ Thông qua chính sách khu vực tự trị của các dân tộc do Chính phủ đề ra.

3/ Thông qua chủ trương, kế hoạch lập khu tự trị Thái - Mèo ở Tây Bắc do Chính phủ đề nghị.


Nghị quyết này đã được Quốc hội nhất trí thông qua trong phiên họp ngày 25 tháng 3 năm 1955.

Tác phẩm này thuộc phạm vi công cộng vì theo Điều 15, khoản 2, Luật Sở hữu trí tuệ Việt Nam thì "Văn bản quy phạm pháp luật, văn bản hành chính, văn bản khác thuộc lĩnh vực tư pháp và bản dịch chính thức của văn bản đó" không phải là đối tượng bảo hộ bản quyền. Còn theo Nghị định số 22/2018/NĐ-CP, Điều 19, khoản 2 của Chính phủ Việt Nam, văn bản hành chính bao gồm "văn bản của cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức chính trị xã hội - nghề nghiệp, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp và đơn vị lực lượng vũ trang nhân dân".