Nghị quyết của Quốc hội nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa về việc thành lập Ủy ban văn hóa và xã hội của Quốc hội

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Bước tới điều hướng Bước tới tìm kiếm
Nghị quyết của Quốc hội nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa về việc thành lập Ủy ban văn hóa và xã hội của Quốc hội  (1964) 
của Quốc hội Việt Nam

Nghị quyết được ban hành ngày 3 tháng 7 năm 1964.

Căn cứ vào Điều 57 của Hiến pháp nước Việt Nam dân chủ cộng hoà và Điều 33 của Luật tổ chức Quốc hội,

Căn cứ vào những yêu cầu của công tác văn hoá và xã hội của Quốc hội,

QUYẾT NGHỊ:

1- Nay thành lập Uỷ ban văn hoá và xã hội của Quốc hội.

2- Uỷ ban văn hoá và xã hội của Quốc hội có nhiệm vụ:

- Thẩm tra dự án luật, dự án pháp lệnh và các dự án khác về những vấn đề văn hoá và xã hội do Quốc hội hoặc Uỷ ban thường vụ Quốc hội giao cho;

- Nghiên cứu những vấn đề văn hoá và xã hội mà Quốc hội hoặc Uỷ ban thường vụ Quốc hội giao cho;

- Đề đạt ý kiến về những vấn đề văn hoá và xã hội với Quốc hội và Uỷ ban thường vụ Quốc hội.

3- Uỷ ban văn hoá và xã hội có một Chủ nhiệm, một hoặc hai Phó Chủ nhiệm và một số uỷ viên.


Nghị quyết này đã được Quốc hội nhất trí thông qua ngày 3 tháng 7 năm 1964.

Tác phẩm này thuộc phạm vi công cộng vì theo Luật Sở hữu trí tuệ Việt Nam, Điều 15, khoản 2, thì "Văn bản quy phạm pháp luật, văn bản hành chính, văn bản khác thuộc lĩnh vực tư pháp và bản dịch chính thức của văn bản đó" không phải là đối tượng bảo hộ bản quyền. Còn theo Nghị định số 17/2023/NĐ-CP, Điều 8, khoản 2 của Chính phủ Việt Nam, văn bản hành chính bao gồm "văn bản của cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức chính trị xã hội - nghề nghiệp, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp và đơn vị lực lượng vũ trang nhân dân".