Nghị quyết của Quốc hội nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa về việc thôi lưu nhiệm các đại biểu miền Nam trong Quốc hội

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Bước tới điều hướng Bước tới tìm kiếm
Nghị quyết của Quốc hội nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa về việc thôi lưu nhiệm các đại biểu miền Nam trong Quốc hội  (1971) 
của Quốc hội Việt Nam

Nghị quyết được ban hành ngày 4 tháng 3 năm 1971.

Căn cứ vào nghị quyết ngày 31 tháng 12 năm 1959 của Quốc hội nước Việt Nam dân chủ cộng hoà kéo dài nhiệm kỳ của các đại biểu miền nam trong Quốc hội.

Xét tình hình hiện nay.

Theo đề nghị của Uỷ ban thường vụ Quốc hội.

QUYẾT NGHỊ:

Nhiệm kỳ của các đại biểu Quốc hội đã được nhân dân miền Nam bầu ra ngày 6 tháng 1 năm 1946 sẽ chấm dứt cùng với nhiệm kỳ Quốc hội khoá III.

Tác phẩm này thuộc phạm vi công cộng vì theo Luật Sở hữu trí tuệ Việt Nam, Điều 15, khoản 2, thì "Văn bản quy phạm pháp luật, văn bản hành chính, văn bản khác thuộc lĩnh vực tư pháp và bản dịch chính thức của văn bản đó" không phải là đối tượng bảo hộ bản quyền. Còn theo Nghị định số 17/2023/NĐ-CP, Điều 8, khoản 2 của Chính phủ Việt Nam, văn bản hành chính bao gồm "văn bản của cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức chính trị xã hội - nghề nghiệp, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp và đơn vị lực lượng vũ trang nhân dân".