Nghị quyết của Quốc hội nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa xác nhận tư cách đại biểu của các đại biểu Quốc hội khóa V

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Bước tới điều hướng Bước tới tìm kiếm
Nghị quyết của Quốc hội nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa xác nhận tư cách đại biểu của các đại biểu Quốc hội khóa V  (1975) 
của Quốc hội Việt Nam

Nghị quyết được ban hành ngày 5 tháng 6 năm 1975.

Căn cứ vào Điều 56 của Hiến pháp và Điều 2 của Luật Tổ chức Quốc hội nước Việt Nam dân chủ cộng hoà.

Sau khi nghe báo cáo của Uỷ ban thường vụ Quốc hội về tình hình và kết quả cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khoá V.

Căn cứ vào báo cáo và đề nghị của uỷ ban thẩm tra tư cách đại biểu của đại biểu quốc hội.

QUYẾT NGHỊ:

Xác nhận tư cách đại biểu của 424 đại biểu quốc hội trúng cử trong cuộc bầu cử ngày 6 tháng 4 năm 1975 theo biên bản tổng kết ngày 8 tháng 5 năm 1975 của Hội đồng bầu cử đại biểu Quốc hội khoá V.

Tác phẩm này thuộc phạm vi công cộng vì theo Luật Sở hữu trí tuệ Việt Nam, Điều 15, khoản 2, thì "Văn bản quy phạm pháp luật, văn bản hành chính, văn bản khác thuộc lĩnh vực tư pháp và bản dịch chính thức của văn bản đó" không phải là đối tượng bảo hộ bản quyền. Còn theo Nghị định số 17/2023/NĐ-CP, Điều 8, khoản 2 của Chính phủ Việt Nam, văn bản hành chính bao gồm "văn bản của cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức chính trị xã hội - nghề nghiệp, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp và đơn vị lực lượng vũ trang nhân dân".