Nghị quyết phê chuẩn việc phân vạch lại địa giới thành phố Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh, các tỉnh Hà Sơn Bình, Vĩnh Phú, Cao Lạng, Bắc Thái, Quảng Ninh và Đồng Nai

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Bước tới điều hướng Bước tới tìm kiếm
Nghị quyết phê chuẩn việc phân vạch lại địa giới thành phố Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh, các tỉnh Hà Sơn Bình, Vĩnh Phú, Cao Lạng, Bắc Thái, Quảng Ninh và Đồng Nai  (1978) 
của Quốc hội Việt Nam

Nghị quyết được ban hành ngày 29 tháng 12 năm 1978.

Căn cứ vào điều 50 của Hiến pháp năm 1959;

Theo đề nghị của Hội đồng Chính phủ;

Sau khi nghiên cứu ý kiến của các hội đồng nhân dân thành phố Hà nội, thành phố Hồ Chí Minh, Hội đồng nhân dân các tỉnh Hà sơn bình, Vĩnh phú, Cao lạng, Bắc thái, Quảng ninh và Đồng nai;

QUYẾT NGHỊ:

Phê chuẩn việc:

1. Sáp nhập một số huyện, thị xã, xã và thị trấn sau đây của tỉnh Hà Sơn Bình và tỉnh Vĩnh Phú vào thành phố Hà Nội:

a. Tỉnh Hà Sơn Bình:

- Các huyện Ba Vì, Phúc Thọ, Thạch Thất, Đan Phượng, Hoài Đức, thị xã Sơn Tây và thị xã Hà Đông;

- Xã Tiên Phương, xã Phụng Châu, phần Bắc đường số 6 thuộc xã Ngọc Hoà và xã Ngọc Sơn của huyện Chương Mỹ.

- Xã Hữu hoà và phần Bắc đường số 6 thuộc xã phú lãm của huyện Thanh oai,

- Các xã Liên Minh, Việt Hưng, Thanh Hưng và Đại Thanh của huyện Thường Tín;

- Các xã Tam Hiệp, Hiệp Thuận, Liên Hiệp, Cộng Hoà, Tân Hoà, Tân Phú và Đại Thành của huyện Quốc Oai.

b. Tỉnh Vĩnh Phú:

- Huyện Sóc Sơn;

- Các xã Chu Phan, Đại Thịnh, Liên Mạc, Mê Linh, Tam Đồng, Thạch Đà, Thanh Lâm, Tiền Châu, Tiền Phong, Tiến Thắng, Tiến Thịnh, Tự Lập, Tráng Việt, Hoàng Kim, Văn Khê, Vạn Yên, Quang Minh, Kim Hoa và thị trấn Phúc Yên thuộc huyện Mê Linh.

2. Phân định địa giới các tỉnh Cao Lạng, Quảng Ninh và Bắc Thái như sau:

a. Chia tỉnh Cao Lạng thành hai tỉnh Cao Bằng và Lạng Sơn;

b. Sáp nhập huyện Ngân Sơn và huyện Chợ Rã của Bắc Thái vào tỉnh Cao Bằng;

c. Sáp nhập huyện Đình Lập của tỉnh Quảng Ninh vào tỉnh Lạng Sơn.

Tỉnh Cao Bằng gồm có: Thị xã Cao Bằng, Thị trấn Tĩnh Túc, các huyện: Trùng Khánh, Quảng Hoà, Trà Linh, Hà Quảng, Thông Nông, Bảo Lạc, Nguyên Bình, Hoà An, Thạch An, Ngân Sơn và Chợ Rã.

Tỉnh Lạng Sơn gồm có: Thị xã Lạng Sơn, các huyện: Tràng Định, Văn Lãng, Văn Quan, Bình Gia, Bắc Sơn, Hữu Lũng, Chi Lăng, Cao Lộc, Lộc Bình, và Đình Lập.

3. Sáp nhập huyện Duyên Hải của tỉnh Đồng Nai vào thành phố Hồ Chí Minh.

Giao cho Hội đồng Chính phủ tiến hành những việc cần thiết để thực hiện Nghị quyết này.

Tác phẩm này thuộc phạm vi công cộng vì theo Điều 15, khoản 2, Luật Sở hữu trí tuệ Việt Nam thì "Văn bản quy phạm pháp luật, văn bản hành chính, văn bản khác thuộc lĩnh vực tư pháp và bản dịch chính thức của văn bản đó" không phải là đối tượng bảo hộ bản quyền. Còn theo Nghị định số 22/2018/NĐ-CP, Điều 19, khoản 2 của Chính phủ Việt Nam, văn bản hành chính bao gồm "văn bản của cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức chính trị xã hội - nghề nghiệp, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp và đơn vị lực lượng vũ trang nhân dân".