Nghị quyết số 16-NQ/TVQH

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Bước tới điều hướng Bước tới tìm kiếm

Căn cứ vào Điều 53 của Hiến pháp nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa;

QUYẾT ĐỊNH:

Phê chuẩn các hiệp định sau đây đã được ký kết ngày 2 tháng 12 năm 1960 giữa Chính phủ nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa và Chính phủ Cách mạng nước Cộng hòa Cuba:

1- Hiệp định đặt quan hệ ngoại giao ở cấp bậc đại sứ.

2- Hiệp định thương mại 5 năm dành cho nhau những điều khoản tối huệ quốc về thuế quan và Hiệp định thanh toán.

3- Hiệp định dài hạn về trao đổi văn hóa, khoa học và kỹ thuật.

Tác phẩm này thuộc phạm vi công cộng vì theo Điều 15, Khoản 2, Luật Sở hữu trí tuệ Việt Nam thì "Văn bản quy phạm pháp luật, văn bản hành chính, văn bản khác thuộc lĩnh vực tư pháp và bản dịch chính thức của văn bản đó" không phải là đối tượng bảo hộ bản quyền. Còn theo Nghị định số 22/2018/NĐ-CP, Điều 19, khoản 2 của Chính phủ Việt Nam, văn bản hành chính bao gồm "văn bản của cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức chính trị xã hội - nghề nghiệp, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp và đơn vị lực lượng vũ trang nhân dân".