Nghị quyết số 246 NQ/TVQH (1978)

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Bước tới điều hướng Bước tới tìm kiếm
Xem tác phẩm có tựa đề tương tự tại Nghị quyết số 246 NQ/TVQH.

Căn cứ vào Điều 53 của Hiến pháp năm 1959 và Điều 3 của Luật tổ chức Hội đồng Chính phủ;

Căn cứ vào Nghị quyết số 521/NQ/QH/K4 ngày 16 tháng 12 năm 1974 của ủy ban Thường vụ Quốc hội phê chuẩn việc thành lập Ban quản lý xây dựng công trình sông Đà;

Theo đề nghị của Hội đồng Chính phủ,

QUYẾT NGHỊ:

1. Phê chuẩn việc chuyển giao nhiệm vụ và tổ chức của Ban quản lý xây dựng công trình sông Đà hiện nay cho Bộ Điện và Than.

Bộ Xây dựng và các ngành khác có liên quan tham gia xây dựng công trình theo sự phân công của Hội đồng Chính phủ.

2. Đồng chí Bộ trưởng Hà Kế Tấn nay làm nhiệm vụ trực tiếp giúp Thủ tướng Chính phủ theo dõi, kiểm tra đôn đốc việc thi công xây dựng Công trình này.

Tác phẩm này thuộc phạm vi công cộng vì theo Điều 15, Khoản 2, Luật Sở hữu trí tuệ Việt Nam thì "Văn bản quy phạm pháp luật, văn bản hành chính, văn bản khác thuộc lĩnh vực tư pháp và bản dịch chính thức của văn bản đó" không phải là đối tượng bảo hộ bản quyền. Còn theo Nghị định số 22/2018/NĐ-CP, Điều 19, khoản 2 của Chính phủ Việt Nam, văn bản hành chính bao gồm "văn bản của cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức chính trị xã hội - nghề nghiệp, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp và đơn vị lực lượng vũ trang nhân dân".