Nghị quyết số 354 NQ/TVQH

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Bước tới điều hướng Bước tới tìm kiếm
Nghị quyết số 354 NQ/TVQH về việc phê chuẩn các chức vụ trong Hội đồng Chính phủ  (1973) 
của Ủy ban Thường vụ Quốc hội Việt Nam

Nghị quyết được ban hành ngày 14 tháng 6 năm 1973.

Căn cứ vào Điều 53 của Hiến pháp nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa;

Theo đề nghị của Thủ tướng Chính phủ;

QUYẾT NGHỊ:

Phê chuẩn việc phân công và bổ nhiệm các chức vụ trong Hội đồng Chính phủ như sau:

1. Đồng chí Nguyễn Côn, Phó Thủ tướng Chính phủ, thôi giữ chức Chủ nhiệm Uỷ ban Kế hoạch Nhà nước, để làm công việc của Thường vụ Hội đồng Chính phủ;

- Đồng chí Nguyễn Lam, Bộ trưởng, Phó Chủ nhiệm Uỷ ban Kế hoạch Nhà nước, nay giữ chức Chủ nhiệm Uỷ ban Kế hoạch Nhà nước thay đồng chí Nguyễn Côn.

2. Đồng chí Đỗ Mười, Phó Thủ tướng Chính phủ, nay kiêm chức Bộ trưởng Bộ Xây dựng (Uỷ ban Kiến thiết cơ bản Nhà nước và Bộ Kiến trúc hợp nhất lại);

- Đồng chí Bùi Quang Tạo thôi giữ chức Bộ trưởng Bộ Kiến trúc để nhận nhiệm vụ khác.

3. Đồng chí Nguyễn Thanh Bình, Chủ nhiệm Uỷ ban Thanh tra của Chính phủ, nay giữ chức Bộ trưởng Bộ Thủy lợi thay đồng chí Hà Kế Tấn;

- Đồng chí Hà Kế Tấn thôi giữ chức Bộ trưởng Bộ Thủy lợi để giữ chức Bộ trưởng đặc trách việc xây dựng đập Sông Đà.

Tác phẩm này thuộc phạm vi công cộng vì theo Điều 15, khoản 2, Luật Sở hữu trí tuệ Việt Nam thì "Văn bản quy phạm pháp luật, văn bản hành chính, văn bản khác thuộc lĩnh vực tư pháp và bản dịch chính thức của văn bản đó" không phải là đối tượng bảo hộ bản quyền. Còn theo Nghị định số 22/2018/NĐ-CP, Điều 19, khoản 2 của Chính phủ Việt Nam, văn bản hành chính bao gồm "văn bản của cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức chính trị xã hội - nghề nghiệp, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp và đơn vị lực lượng vũ trang nhân dân".