Nghị quyết số 38 NQ/TVQH

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Bước tới điều hướng Bước tới tìm kiếm
Nghị quyết số 38 NQ/TVQH về việc thành lập Tòa án nhân dân đặc biệt  (1976) 
của Ủy ban Thường vụ Quốc hội Việt Nam

Nghị quyết được ban hành ngày 24 tháng 11 năm 1976.

Để xét xử các tên tư sản mại bản phạm tội,

Theo đề nghị của Chánh án Tòa án nhân dân tối cao và Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao,

QUYẾT NGHỊ:

1. Nay thành lập Tòa án nhân dân đặc biệt gồm có:

Chánh án: Nguyễn Văn Thuyền

Phó chánh án: Trần Văn Danh

Hội thẩm chuyên môn:

Nguyễn Thành Vĩnh
Hoàng Vĩnh Thạnh

Hội thẩm nhân dân:

Lê Thị Bạch
Quách Lan Anh

2. Cử các đồng chí sau đây làm công tố ủy viên tại Tòa án nhân dân đặc biệt:

Công tố ủy viên: Nguyễn Hoàn

Phó công tố ủy viên: Nguyễn Võ Danh.

3. Tòa án nhân dân đặc biệt này xử chung thẩm.

4. Tòa án nhân dân tối cao, Viện kiểm sát nhân dân tối cao, Bộ Nội vụ, Uỷ ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh, Uỷ ban nhân dân các tỉnh hữu quan và các đồng chí có tên trên đây chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Tác phẩm này thuộc phạm vi công cộng vì theo Điều 15, Khoản 2, Luật Sở hữu trí tuệ Việt Nam thì "Văn bản quy phạm pháp luật, văn bản hành chính, văn bản khác thuộc lĩnh vực tư pháp và bản dịch chính thức của văn bản đó" không phải là đối tượng bảo hộ bản quyền. Còn theo Nghị định số 22/2018/NĐ-CP, Điều 19, khoản 2 của Chính phủ Việt Nam, văn bản hành chính bao gồm "văn bản của cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức chính trị xã hội - nghề nghiệp, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp và đơn vị lực lượng vũ trang nhân dân".