Nghị quyết số 40 NQ/HĐNN8

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Bước tới điều hướng Bước tới tìm kiếm
Nghị quyết số 40 NQ/HĐNN8 về việc bổ nhiệm Đại sứ đặc mệnh toàn quyền nước ta tại một số nước  (1987) 
của Hội đồng Nhà nước Việt Nam

Nghị quyết được ban hành ngày 17 tháng 11 năm 1987.

HỘI ĐỒNG NHÀ NƯỚC
NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Căn cứ vào Điều 100 của Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Điều 30 của Luật tổ chức Quốc hội và Hội đồng Nhà nước;

Theo đề nghị của Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng,

QUYẾT NGHỊ:

Bổ nhiệm:

1. Đồng chí Đỗ Văn Tài, Phó Trưởng ban đối ngoại Trung ương, giữ chức Đại sứ tại Cộng hòa Cu Ba, kiêm nhiệm Đại sứ tại Cộng hòa Giamaica và Cộng hòa Guyana, thay đồng chí Hoàng Lương.

2. Đồng chí Tạ Hữu Canh, Vụ trưởng Vụ Liên Xô Bộ Ngoại giao, giữ chức Đại sứ tại Cộng hòa Dân chủ Đức, thay đồng chí Trần Hoài Nam.

3. Đồng chí Nông Thế Cận, nguyên Thứ trưởng Bộ Công nghiệp thực phẩm, giữ chức Đại sứ tại Cộng hòa Nhân dân Ba Lan, thay đồng chí Nguyễn Trọng Thuật.

4. Đồng chí Nguyễn Trọng Liêu, nguyên Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Ngoại giao, giữ chức Đại sứ tại Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Rumani, thay đồng chí Phạm Duy Toàn.

5. Đồng chí Trần Tuấn Anh, Vụ trưởng ở Bộ Ngoại giao, giữ chức Đại sứ tại Cộng hòa Ôxtrâylia, kiêm nhiệm Đại sứ tại Niu Dilân và Cộng hòa Vanuatu, thay đồng chí Hoàng Bảo Sơn.

6. Đồng chí Phạm Quốc Bảo, quyền Vụ trưởng Vụ Tây Á châu Phi Bộ Ngoại giao, giữ chức Đại sứ tại Cộng hòa Irắc, kiêm nhiệm Đại sứ tại Vương quốc Hasimit Gioócđani và Nhà nước Côoét, thay đồng chí Trần Văn Thanh.

7. Đồng chí Bùi Văn Thanh, quyền Vụ trưởng Vụ châu Á 2 Bộ Ngoại giao, giữ chức Đại sứ tại Cộng hòa Nhân dân Cônggô, kiêm nhiệm Đại sứ tại Cộng hòa Nhân dân Bênanh và Cộng hòa Liên bang Nigiêria, thay đồng chí Trần Xuân Mận.

8. Đồng chí Đỗ Ngọc Dương, Vụ trưởng ở Bộ Ngoại giao, giữ chức Đại sứ tại Cộng hòa Dân chủ Ápganixtan, thay đồng chí Văn Bá Kiếm.

9. Đồng chí Vũ Toàn, Đại sứ tại Angiêri, kiêm nhiệm Đại sứ tại Tuynidi, Ả Rập Xarauy Dân chủ, Buốckina Phaxô, nay kiêm nhiệm thêm Đại sứ tại Cộng hòa Ghinê, Cộng hòa Mali và Cộng hòa Xênêgan.

10. Đồng chí Nguyễn Huy Lợi, Đại sứ tại Ănggôla, kiêm nhiệm Đại sứ tại Cáp Ve, Xaotômê và Prinxipê, nay kiêm nhiệm thêm Đại sứ tại Cộng hòa Ghinê Bítxao và Cộng hòa Gana.

Tác phẩm này thuộc phạm vi công cộng vì theo Luật Sở hữu trí tuệ Việt Nam, Điều 15, khoản 2, thì "Văn bản quy phạm pháp luật, văn bản hành chính, văn bản khác thuộc lĩnh vực tư pháp và bản dịch chính thức của văn bản đó" không phải là đối tượng bảo hộ bản quyền. Còn theo Nghị định số 17/2023/NĐ-CP, Điều 8, khoản 2 của Chính phủ Việt Nam, văn bản hành chính bao gồm "văn bản của cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức chính trị xã hội - nghề nghiệp, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp và đơn vị lực lượng vũ trang nhân dân".