Nghị quyết số 434 NQ/TVQH

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Bước tới điều hướng Bước tới tìm kiếm
Nghị quyết số 434 NQ/TVQH về việc bổ nhiệm và miễn nhiệm một số thành viên của Hội đồng Chính phủ  (1974) 
của Ủy ban Thường vụ Quốc hội Việt Nam

Nghị quyết được ban hành ngày 28 tháng 3 năm 1974.

Căn cứ vào Điều 53 của Hiến pháp nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa và Điều 3 của Luật tổ chức Hội đồng Chính phủ;

Theo đề nghị của Thủ tướng Chính phủ,

QUYẾT NGHỊ:

Bổ nhiệm và miễn nhiệm các thành viên sau đây của Hội đồng Chính phủ:

- Đồng chí Lê Thanh Nghị, Phó Thủ tướng thường trực của Chính phủ, kiêm chức Chủ nhiệm Uỷ ban Kế hoạch Nhà nước;

- Đồng chí Nguyễn Côn, Phó Thủ tướng Chính phủ, phụ trách ngành Cơ khí, kiêm chức Bộ trưởng Bộ Cơ khí và Luyện kim;

- Đồng chí Trần Hữu Dực, Bộ trưởng Phủ Thủ tướng, giữ chức Phó Thủ tướng Chính phủ phụ trách Khối Nội chính;

- Đồng chí Phan Trọng Tuệ, thôi giữ chức Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải để giữ chức Phó Thủ tướng Chính phủ phụ trách Khối Công nghiệp và Giao thông vận tải;

- Đồng chí Đặng Việt Châu, thôi giữ chức Bộ trưởng Bộ Tài chính để giữ chức Phó Thủ tướng Chính phủ phụ trách Khối Tài chính Thương nghiệp và Ngân hàng;

- Đồng chí Nguyễn Văn Lộc, thôi giữ chức Phó Chủ nhiệm Uỷ ban Nông nghiệp Trung ương để giữ chức Chủ nhiệm Uỷ ban Thanh tra của Chính phủ, thay đồng chí Nguyễn Thanh Bình;

- Đồng chí Đặng Thí giữ chức Chủ nhiệm Uỷ ban Thống nhất của Chính phủ;

- Đồng chí Dương Bạch Liên, Thứ trưởng Bộ Giao thông vận tải, giữ chức Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải;

- Đồng chí Đinh Đức Thiện thôi giữ chức Bộ trưởng Bộ Cơ khí và Luyện kim để nhận nhiệm vụ khác;

- Đồng chí Nguyễn Lam thôi giữ chức Chủ nhiệm Uỷ ban Kế hoạch Nhà nước và Chủ nhiệm Uỷ ban Vật giá Nhà nước để nhận nhiệm vụ khác.

Tác phẩm này thuộc phạm vi công cộng vì theo Điều 15, Khoản 2, Luật Sở hữu trí tuệ Việt Nam thì "Văn bản quy phạm pháp luật, văn bản hành chính, văn bản khác thuộc lĩnh vực tư pháp và bản dịch chính thức của văn bản đó" không phải là đối tượng bảo hộ bản quyền. Còn theo Nghị định số 22/2018/NĐ-CP, Điều 19, khoản 2 của Chính phủ Việt Nam, văn bản hành chính bao gồm "văn bản của cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức chính trị xã hội - nghề nghiệp, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp và đơn vị lực lượng vũ trang nhân dân".