Nghị quyết số 48 NQ/HĐNN7

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Bước tới điều hướng Bước tới tìm kiếm
Nghị quyết số 48 NQ/HĐNN7 về việc bổ nhiệm Phó Chánh án Tòa án nhân dân tối cao và Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao  (1981) 
của Hội đồng Nhà nước Việt Nam

Nghị quyết được ban hành ngày 30 tháng 9 năm 1981.

HỘI ĐỒNG NHÀ NƯỚC
NƯỚC CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Căn cứ vào Điều 100 của Hiến pháp nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam;

Theo đề nghị của Chủ tịch Hội đồng Nhà nước;

QUYẾT NGHỊ:

1. Bổ nhiệm các đồng chí sau đây, tiếp tục giữ chức vụ Phó Chánh án Tòa án nhân dân tối cao:

1) Huỳnh Viết Thắng;

2) Nguyễn Thị Ngọc Khanh;

3) Lê Phương Hằng.

2. Bổ nhiệm các đồng chí sau đây, tiếp tục giữ chức vụ Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao:

1) Vũ Dư;

2) Hoàng Nam Hải;

3) Nguyễn Thị Chơn;

4) Nguyễn Bá Kim;

5) Vương Đăng Bôi;

6) Đào Duy Khánh;

7) Phạm Công;

8) Trần Sửu;

9) Nguyễn Văn Hạnh;

10) Dương Bình Ngạch;

11) Nguyễn Xuân Khởi;

12) Hồ Thị Xuân Hiền;

13) Đinh Viết Đào;

14) Bùi Thâu;

15) Hoàng Thị Trâm;

16) Nguyễn Trọng;

17) Phạm Như Phấn;

18) Trịnh Đình Thể;

19) Chu Văn Gia;

20) Nguyễn An Nhuế;

21) Nguyễn Quang;

22) Nguyễn Ngọc Giáp;

23) Lưu Tiến Hợp;

24) Hà Văn Thìn;

25) Tạ Đăng Khoa;

26) Nguyễn Thị Lê;

27) Nguyễn Hữu Lâm;

28) Nguyễn Lê Hưởng;

29) Trần Huy Lạc;

30) Hún Vi Định;

31) Nguyễn Quang Minh;

32) Nguyễn Thượng Hiền.

3. Bổ nhiệm các đồng chí sau đây, giữ chức vụ Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao:

1) Bùi Bá Rạng;

2) Trần Thị Đức;

3) Mai Ngọc Trinh;

4) Triệu Đình Tần.

Tác phẩm này thuộc phạm vi công cộng vì theo Luật Sở hữu trí tuệ Việt Nam, Điều 15, khoản 2, thì "Văn bản quy phạm pháp luật, văn bản hành chính, văn bản khác thuộc lĩnh vực tư pháp và bản dịch chính thức của văn bản đó" không phải là đối tượng bảo hộ bản quyền. Còn theo Nghị định số 17/2023/NĐ-CP, Điều 8, khoản 2 của Chính phủ Việt Nam, văn bản hành chính bao gồm "văn bản của cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức chính trị xã hội - nghề nghiệp, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp và đơn vị lực lượng vũ trang nhân dân".