Nghị quyết số 497 NQ/TVQH

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Bước tới điều hướng Bước tới tìm kiếm

Căn cứ vào Điều 53 của Hiến pháp nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa và Điều 30 của Luật tổ chức Quốc hội;

Theo đề nghị của Chủ tịch Uỷ ban Thường vụ Quốc hội nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa,

QUYẾT NGHỊ:

1. Bổ nhiệm các đồng chí có tên sau đây làm Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao:

- Nguyễn Ngọc Khanh (nữ),

- Lê Phương Hằng (nữ),

- Đào Duy Khánh,

- Phạm Công,

- Trần Sang,

- Trần Văn Kỳ,

- Đặng Thanh,

- Vũ Thụy Châu (nữ),

- Vương Đăng Bôi,

- Hoàng Vĩnh Thạnh,

- Nguyễn Bá Kim.

2. Bổ nhiệm các đồng chí có tên sau đây làm Thẩm phán dự khuyết Tòa án nhân dân tối cao:

- Dương Đình Ngạnh,

- Nguyễn Hữu,

- Phạm Cán,

- Hồ Trinh,

- Lê Nguyên Anh (nữ),

- Hoàng Thị Trâm.

Tác phẩm này thuộc phạm vi công cộng vì theo Điều 15, Khoản 2, Luật Sở hữu trí tuệ Việt Nam thì "Văn bản quy phạm pháp luật, văn bản hành chính, văn bản khác thuộc lĩnh vực tư pháp và bản dịch chính thức của văn bản đó" không phải là đối tượng bảo hộ bản quyền. Còn theo Nghị định số 22/2018/NĐ-CP, Điều 19, khoản 2 của Chính phủ Việt Nam, văn bản hành chính bao gồm "văn bản của cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức chính trị xã hội - nghề nghiệp, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp và đơn vị lực lượng vũ trang nhân dân".