Nghị quyết số 529-NQ/HĐNN7

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Bước tới điều hướng Bước tới tìm kiếm
Nghị quyết số 529-NQ/HĐNN7 về việc cử một số thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao  (1984) 
của Hội đồng Nhà nước Việt Nam

Nghị quyết được ban hành ngày 29 tháng 5 năm 1984.

HỘI ĐỒNG NHÀ NƯỚC
NƯỚC CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Căn cứ Điều 100 của Hiến pháp nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Điều 42 của Luật Tổ chức Toà án nhân dân,

QUYẾT ĐỊNH

Cử các đồng chí sau đây làm thẩm phán Toà án nhân dân tối cao:

1. Đồng chí Nguyễn Xuân Hệ, đại tá, Phó chánh an Toà án quân sự Trung ương;

2. Đồng chí Hoàng Đào, đại tá, Phó chánh án Toà án quân sự Trung ương;

3. Đồng chí Tô Minh Tuấn, đại tá, trưởng phòng hình sự Toà án quân sự Trung ương;

4. Đồng chí Nguyễn Ngọc Sâm, đại tá, trưởng phòng kiểm tra xét xử Toà án quân sự Trung ương;

5. Đồng chí Ngô Huy Bội, đại tá, trưởng phòng nghiên cứu tổng hợp Toà án quân sự Trung ương;

Tác phẩm này thuộc phạm vi công cộng vì theo Luật Sở hữu trí tuệ Việt Nam, Điều 15, khoản 2, thì "Văn bản quy phạm pháp luật, văn bản hành chính, văn bản khác thuộc lĩnh vực tư pháp và bản dịch chính thức của văn bản đó" không phải là đối tượng bảo hộ bản quyền. Còn theo Nghị định số 17/2023/NĐ-CP, Điều 8, khoản 2 của Chính phủ Việt Nam, văn bản hành chính bao gồm "văn bản của cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức chính trị xã hội - nghề nghiệp, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp và đơn vị lực lượng vũ trang nhân dân".