Nghị quyết số 67 NQ/HĐNN7

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Bước tới điều hướng Bước tới tìm kiếm
Nghị quyết số 67 NQ/HĐNN7 về việc bổ nhiệm Tư lệnh Quân khu IV  (1981) 
của Hội đồng Nhà nước Việt Nam

Nghị quyết được ban hành ngày 12 tháng 11 năm 1981.

HỘI ĐỒNG NHÀ NƯỚC
NƯỚC CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Căn cứ vào Điều 23 Luật quy định chế độ phục vụ của sĩ quan Quân đội nhân dân Việt Nam;

QUYẾT NGHỊ:

Bổ nhiệm đồng chí Nguyễn Thế Bôn, Thiếu tướng, Phó Tổng tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam giữ chức vụ Tư lệnh Quân khu 4 thay đồng chí Hoàng Minh Thi đã từ trần.

Tác phẩm này thuộc phạm vi công cộng vì theo Luật Sở hữu trí tuệ Việt Nam, Điều 15, khoản 2, thì "Văn bản quy phạm pháp luật, văn bản hành chính, văn bản khác thuộc lĩnh vực tư pháp và bản dịch chính thức của văn bản đó" không phải là đối tượng bảo hộ bản quyền. Còn theo Nghị định số 17/2023/NĐ-CP, Điều 8, khoản 2 của Chính phủ Việt Nam, văn bản hành chính bao gồm "văn bản của cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức chính trị xã hội - nghề nghiệp, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp và đơn vị lực lượng vũ trang nhân dân".