Nghị quyết số 748 NQ/HĐNN7

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Bước tới điều hướng Bước tới tìm kiếm
Nghị quyết số 748 NQ/HĐNN7 về bổ nhiệm một số đại sứ Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam tại một số nước  (1986) 
của Hội đồng Nhà nước Việt Nam

Nghị quyết của được ban hành ngày 29 tháng 8 năm 1986.

HỘI ĐỒNG NHÀ NƯỚC
NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Căn cứ vào Điều 100 của Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Điều 30 của Luật tổ chức Quốc hội và Hội đồng Nhà nước;

Theo đề nghị của Hội đồng Bộ trưởng,

QUYẾT NGHỊ:

Bổ nhiệm:

1. Đồng chí Lê Mai, Vụ trưởng Bộ Ngoại giao, giữ chức Đại sứ đặc mệnh toàn quyền nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam tại Vương quốc Thái Lan, thay đồng chí Trần Quang Cơ.

2. Đồng chí Nguyễn Tiến Thông, Vụ trưởng Vụ Lễ tân Bộ Ngoại giao, giữ chức Đại sứ đặc mệnh toàn quyền nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam tại nước Cộng hòa Nhân dân Bungari, kiêm nhiệm Đại sứ tại nước Cộng hòa Thổ Nhĩ Kỳ, thay đồng chí Hoàng Trọng Nhu.

3. Đồng chí Nguyễn Hòa, Vụ trưởng Bộ Ngoại giao, giữ chức Đại sứ đặc mệnh toàn quyền nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam tại nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Liên bang Miến Điện, kiêm nhiệm Đại sứ tại nước Cộng hòa Bănglađét và Vương quốc Nêpal, thay đồng chí Phạm Mạnh Diễm.

4. Đồng chí Huỳnh Tiếng, chuyên viên Bộ Ngoại giao, giữ chức Đại sứ đặc mệnh toàn quyền nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam tại nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Liên bang Nam Tư, kiêm nhiệm Đại sứ tại nước Cộng hòa Hy Lạp, thay đồng chí Hoàng Mạnh Tú.

5. Đồng chí Chu Đức Thành, Vụ trưởng Vụ Tây Á - châu Phi, Bộ Ngoại giao, giữ chức Đại sứ đặc mệnh toàn quyền nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam tại nước Cộng hòa Arập Xiri, kiêm nhiệm Đại sứ tại nước Cộng hòa Síp và Cộng hòa Libăng, thay đồng chí Lê Thanh Tâm.

6. Đồng chí Trần Đức Tuệ, Phó Vụ trưởng Vụ Hợp tác kinh tế, Bộ Ngoại giao, giữ chức Đại sứ đặc mệnh toàn quyền nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam tại nước Giamahiria Arập Libi Nhân dân xã hội chủ nghĩa, thay đồng chí Đặng San.

7. Đồng chí Vũ Đình Hòe, Phó Giám đốc Học viện Quan hệ quốc tế, Bộ Ngoại giao, giữ chức Đại sứ đặc mệnh toàn quyền nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam tại nước Cộng hòa Dân chủ Mađagátxa, kiêm nhiệm Đại sứ tại nước Cộng hòa Xâysen, thay đồng chí Phan Thị Minh Hiền.

8. Đồng chí Phan Hùng, Phó Tổng biên tập báo “Tin Việt Nam”, Bộ Ngoại giao, giữ chức Đại sứ đặc mệnh toàn quyền nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam tại nước Cộng hòa Môdămbích, thay đồng chí Nguyễn Khắc Huỳnh.

9. Đồng chí Đỗ Ngọc Dương, Vụ trưởng Vụ Tổng hợp, Bộ Ngoại giao, giữ chức Đại sứ đặc mệnh toàn quyền nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam tại nước Ốtxtrâylia, kiêm nhiệm Đại sứ tại Niu Dilân và Cộng hòa Vanuatu.

10. Đồng chí Võ Anh Tuấn, Đại sứ đặc mệnh toàn quyền nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam tại nước Dimbabuê, nay kiêm nhiệm Đại sứ tại Cộng hòa Dămbia, thay đồng chí Nguyễn Khắc Huỳnh.

Tác phẩm này thuộc phạm vi công cộng vì theo Luật Sở hữu trí tuệ Việt Nam, Điều 15, khoản 2, thì "Văn bản quy phạm pháp luật, văn bản hành chính, văn bản khác thuộc lĩnh vực tư pháp và bản dịch chính thức của văn bản đó" không phải là đối tượng bảo hộ bản quyền. Còn theo Nghị định số 17/2023/NĐ-CP, Điều 8, khoản 2 của Chính phủ Việt Nam, văn bản hành chính bao gồm "văn bản của cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức chính trị xã hội - nghề nghiệp, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp và đơn vị lực lượng vũ trang nhân dân".