Ngoại trưởng Michael R. Pompeo tham dự Hội nghị Bộ trưởng Ngoại giao ASEAN-Hoa Kỳ

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Bước tới điều hướng Bước tới tìm kiếm
Ngoại trưởng Michael R. Pompeo tham dự Hội nghị Bộ trưởng Ngoại giao ASEAN-Hoa Kỳ  (2020) 
của Morgan Ortagus, do Đại sứ quán Hoa Kỳ tại Việt Nam dịch

Tuyên bố ngày 9 tháng 9 năm 2020.

BỘ NGOẠI GIAO HOA KỲ
Văn phòng Người phát ngôn

Dành cho đăng tải ngay
Ngày 9 tháng 9 năm 2020

Thông tin tóm tắt

Thông tin từ Người phát ngôn Morgan Ortagus:

Ngày 9 tháng 9, Ngoại trưởng Hoa Kỳ Michael R. Pompeo đã tham dự Hội nghị Bộ trưởng Ngoại giao ASEAN-Hoa Kỳ thường niên được tổ chức theo hình thức trực tuyến cùng với Bộ trưởng Ngoại giao của 10 quốc gia thành viên ASEAN.

Ngoại trưởng Pompeo và Bộ trưởng Ngoại giao các nước ASEAN đã nhấn mạnh chiều rộng và chiều sâu của việc tham gia và cam kết của Hoa Kỳ đối với khu vực ASEAN. Các Bộ trưởng đã thảo luận về mối quan hệ hợp tác giữa ASEAN và Hoa Kỳ trong các vấn đề chính trị, an ninh, kinh tế và văn hóa trong khu vực. Ngoại trưởng Pompeo tái khẳng định sự hỗ trợ của Hoa Kỳ đối với Tầm nhìn của ASEAN về Ấn Độ Dương – Thái Bình Dương và vai trò của Tầm nhìn trong việc định hướng sự tham gia của Hoa Kỳ với ASEAN. Ngoại trưởng cũng nhấn mạnh thêm vai trò trung tâm quan trọng của ASEAN trong tầm nhìn của Hoa Kỳ đối với khu vực Ấn Độ Dương – Thái Bình Dương. Ngoài ra, Ngoại trưởng cũng công bố những sáng kiến mới trong khuôn khổ chương trình Tương lai Y tế Hoa Kỳ-ASEAN và các sáng kiến hỗ trợ phát triển nguồn vốn con người. Thông tin tham khảo thêm có trong Tờ thông tin về Quan hệ Đối tác Chiến lược Hoa Kỳ-ASEAN.

Ngoại trưởng Pompeo ca ngợi Việt Nam trong cương vị Chủ tịch ASEAN đã nhóm họp thành công Bộ trưởng Ngoại giao các quốc gia ASEAN trong giai đoạn chưa từng có tiền lệ này và ca ngợi các quốc gia ASEAN đã ứng phó một cách minh bạch với đại dịch COVID-19. Các quốc gia ASEAN cảm ơn Hoa Kỳ đã cung cấp viện trợ y tế và nhân đạo khẩn cấp hơn 87 triệu USD giúp các nước phòng chống COVID-19. Ngoại trưởng nhắc lại rằng Hoa Kỳ sẽ hợp tác với ASEAN trong phục hồi kinh tế, sử dụng tất cả những công cụ trong khả năng, bao gồm cả hỗ trợ từ khu vực tư nhân của Hoa Kỳ.

Ngoại trưởng Pompeo đã bàn luận các vấn đề cấp bách trên quốc tế và trong khu vực, trong đó có việc cần thiết phải giải quyết nguyên nhân gốc rễ của bạo lực ở bang Rakhine, Myanmar; để CHDCND Triều Tiên dừng các hành động khiêu khích và quay trở lại bàn đàm phán; và để CHND Trung Hoa dừng các chính sách gây hấn và gây bất ổn, bao gồm trong khu vực Biển Đông, tiểu vùng sông Mekong và Hong Kong. Ngoại trưởng và các Bộ trưởng Ngoại giao ASEAN đã chia sẻ lập trường chung về việc cần giải quyết tất cả các tranh chấp trên Biển Đông một cách hòa bình và theo luật pháp quốc tế, cụ thể là Công ước Liên Hợp Quốc về Luật Biển.

# # #

 Tác phẩm này là một bản dịch và có thông tin cấp phép khác so với bản quyền của nội dung gốc.
Bản gốc:
Bản dịch: