Nhân tình

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Bước tới điều hướng Bước tới tìm kiếm
Nhân tình  (1923) 
của Phạm Tuấn Tài

Tạp chí Nam Phong số 71 tháng 5-1923.

Nàng hỡi ai ơi nghĩ đó mà,
Nhân tình bạc bẽo thói tinh ma.
Khi vui tay vỗ cười giòn lạ,
Gặp nạn chân lui bước lảng ra.
Tình nghĩa mặn mà đầu tấc lưỡi,
Nói cười thơn thớt bộ ngoài da.
Ấy lòng nham hiểm vô cùng tận,
Đã biết chưa ai chớ tưởng là.