50%

Nhân tình thế thái

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Bước tới điều hướng Bước tới tìm kiếm
Nhân tình thế thái
của Nguyễn Công Trứ

Gớm chết nhân tình thế thái,
Lạt nồng, coi chiếc túi đầy vơi!
Trông tốt màu, lựa ý theo hơi,
Giọng thù phụng[1] ngọt ngào đủ mực.
5Khi trở mặt, sa mày nặng mặt,
Thói đảo điên hủng hỉnh[2] không dời.
Nghe ra thời cũng buồn cười,
Nghĩ lại từ đây phải chạy.
Buộc chỉ cổ tay[3] chừa trước ấy,
10Chống rèm con mắt[4] ngắm sau này.
Việc trăm năm ngày tháng hãy dài,
Đường kim cỗ hẳn nhiều lúc gặp.
Thôi cũng chớ can chi mà gấp,
Bỗng bồn chồn hấp tấp khéo xinh,
15Gớm cho thế thái nhân tình!

   
Chú thích

  1. Mua chuộc
  2. Khủng khỉnh
  3. Để nhớ đến già
  4. Giương to mắt mà nhìn cho rõ